Cách cài đặt Cloudflare cho website

0

Dịch vụ Cloudflare chỉ được sử dụng khi trang web được truy cập bằng WWW. Để sử dụng dịch vụ CDN đầy đủ, người dùng cần phải cấu hình lại trang web của bạn để chuyển hướng đến các URL WWW.

Để kích hoạt CDN Cloudflare cho tên miền của bạn, trước hết bạn cần phải đăng nhập vào cPanel. Khi bạn đăng nhập, hãy tìm phầnSite Improvement Tools và nhấp vào biểu tượng Cloudflare .

Lưu ý!
Nếu bạn đang sử dụng Cloud or Dedicated hosting plan, công cụ sẽ được đặt trong phần Domains cPanel tools section.
cài cloudflare cho webiste

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy thông tin ngắn gọn về Cloudflare và một bảng so sánh hữu ích cho thấy các tính năng chính của hai kế hoạch sẵn có – Dịch vụ CDN miễn phí Cloudflare và Cloudflare Plus.

Để kích hoạt dịch vụ Cloudflare miễn phí, hãy cuộn xuống danh sách tên miền trong tài khoản của bạn mà bạn có thể sử dụng Cloudflare bằng và nhấp vào nút Kích hoạt Miễn phí bên cạnh nó.

so sánh cloudflare miễn phí và có phí

Một popup sẽ xuất hiện, yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ e-mail của bạn. Và email phải được xác nhận từ CloudFlare thì dịch vụ mới được hoạt động. Cung cấp địa chỉ email hợp lệ và nhấp vào nút Proceed.

Cửa sổ bật lên sẽ biến mất và bạn sẽ thấy một cửa sổ khác cho biết rằng việc kích hoạt dịch vụ đang được tiến hành. Khi dịch vụ được kích hoạt khách truy cập của bạn sẽ tải trang web của bạn từ vị trí địa lý gần nhất bên cạnh họ!

Lưu ý rằng, nếu bạn muốn, bạn có thể trực tiếp cài bản có phí của CDN Cloudflare có tên Cloudflare Plus .

Để làm điều này, kích vào nút Activate PLUS . Bạn luôn có thể nâng cấp từ phiên bản miễn phí lên Cloudflare Plus.

nâng cấp cloudflare có phí
Lưu ý:  CloudFlare không sửa đổi bản ghi Cơ sở cho tên miền của bạn (IE: domain.com) và chỉ sửa đổi các tên miền phụ / bản ghi CNAME. Nếu bạn muốn tên miền cơ sở của mình được kích hoạt CloudFlare, bạn cần chuyển hướng đến www.yourdomain.com . Để thực hiện theo các hướng dẫn sau:
  1. Thêm hoặc sửa đổi tệp tin .htaccess hiện tại của bạn (thường nằm trong /home/yourusername/public_html/.htaccess) và thêm các dòng sau:
  2. RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com [NC] # Replace with your actual domain
    RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [L,R=301] # Replace with your actual domain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *