Cách cài đặt RPM package trên Linux

0

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể cài đặt gói RPM trên hệ điều hành Ubuntu. Các hệ thống dựa trên Debian như Ubuntu hay hệ thống dựa trên RedHat như CentOS hầu như có thiết kế tương tự nhau. Tuy nhiên, có một vài sự khác biệt. Ví dụ, các hệ thống dựa trên RedHat sử dụng các tệp .rpm để đại diện cho các gói phần mềm, trong khi các hệ thống dựa trên Debian sử dụng các tệp .deb. Các loại tệp này khác nhau trong thiết kế của chúng và không thể cài đặt bên ngoài loại hệ điều hành tương ứng của chúng (ví dụ cài đặt tệp .deb trên CentOS hoặc cài đặt tệp .rpm trên Ubuntu). Tuy nhiên, có nhiều cách để chuyển các gói này sang các loại hệ thống khác.

Có hai cách để cài đặt gói RPM: hoặc bằng cách chuyển đổi tệp .rpm thành tệp .deb hoặc bằng cách cài đặt tệp .rpm trực tiếp. Cả hai phương pháp đều khá đơn giản, nhưng việc cài đặt các gói RPM trên một hệ thống dựa trên Debian có thể dẫn đến một số vấn đề, tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt (thêm về điều này dưới đây).

1. Thêm Universe Repository

Đối với phương pháp đầu tiên, bạn sẽ cần một gói phần mềm được gọi là “Alien“, là phần mềm được thiết kế để chuyển đổi các tệp .rpm thành tệp .deb. Để cài đặt Alien, bạn sẽ cần phải thêm một kho phần mềm được gọi là “Universe“. Mở một terminal và gõ:

sudo add-apt-repository universe

2. Cập nhật apt-get

Nhập mật khẩu tài khoản người dùng của bạn khi terminal prompts nhắc bạn làm như vậy. Bây giờ, bạn cần phải cập nhật apt-get để kho sẽ được sử dụng.

sudo apt-get update

3. Install Alien

Bây giờ chúng ta có kho Universe  bổ sung, cài đặt Alien bằng cách thực hiện lệnh này:

sudo apt-get install alien

4. Chuyển đổi .rpm thành .deb

Khi đã được cài đặt, đảm bảo rằng gói phần mềm bạn đã tải xuống là một tệp .rpm. Đi tới thư mục chứa tập tin .rpm của bạn. Một khi bạn đã có tập tin .rpm đã sẵn sàng, chỉ cần chạy lệnh:

sudo alien <tên của gói> .rpm

5. Cài đặt gói chuyển đổi

Có thể mất một chút thời gian để tệp chuyển đổi. Khi đã hoàn tất, hãy cài đặt tệp thông thường bằng cách sử dụng dpkg:

sudo dpkg -i <tên gói> .deb

Nó sẽ cài đặt như một tập tin gói .deb. Bây giờ bạn có thể sử dụng phần mềm vừa được cài đặt của bạn bình thường.

6. Cài đặt gói RPM trực tiếp vào hệ thống

Đối với các phương pháp khác, Alien cũng là phần mềm được sử dụng để cài đặt các gói RPM trực tiếp vào hệ thống. Đơn giản chỉ cần chạy lệnh sau khi bạn đang ở trong cùng một thư mục với gói RPM bạn muốn cài đặt.

sudo alien -i <tên gói> .rpm

Cung cấp cho nó một phút, và nó sẽ được cài đặt trên hệ thống của bạn mà không có vấn đề.

Các vấn đề có thể xảy ra

Lưu ý rằng thông thường không phải là một ý tưởng tốt để cài đặt gói không có ý nghĩa cho hệ thống của bạn. Nó có thể dẫn đến các vấn đề phụ thuộc, và có thể gây ra lỗi hoặc thậm chí hỏng hết. Nếu phần mềm bạn đang cài đặt có một số phụ thuộc cần cài đặt, bạn sẽ cần phải cài đặt phần mềm này trước.

Tất cả các gói chuyển đổi này chỉ làm tăng cơ hội của phần mềm không hoạt động đúng, và điều này gây ra nguy cơ của riêng bạn. Nếu không có sẵn .deb thay thế, sau đó biên soạn mã nguồn trên máy của bạn có thể là sự lựa chọn tốt hơn khi có thể.

Nếu bạn sử dụng một trong các kế hoạch Hosting Linux của iNET , bạn không cần phải tìm kiếm các gói .deb hoặc tự chuyển đổi gói RPM – bạn chỉ cần yêu cầu các chuyên gia quản trị Linux của công ty tìm và cài đặt các gói này lên VPS hosting của bạn cho bạn. Chúng có sẵn 24/7 và sẽ chăm sóc yêu cầu của bạn ngay lập tức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *