Cách khắc phục lỗi “Are You Sure You Want to Do This?” trong WordPress

0

Hình ảnh về lỗi:

Dưới đây là một số nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau thông điệp:

  • Nền tảng đã gặp sự cố khi tải file lên.
  • Một số plugin hoặc chủ đề của bạn không hoạt động tốt với nhau
  • Giới hạn bộ nhớ PHP của bạn được đặt quá thấp.
  • Các vấn đề về bộ nhớ đệm.
  • Quá trình cài đặt WordPress.

 

1.Tìm các vấn đề về tương thích với plugin hoặc chủ đề

 

Trong mọi trường hợp, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là lần lượt tắt các plugin của bạn xem chúng có gây ra lỗi không?

Tiếp theo nếu plugin không có lỗi thì bạn có thể kiểm tra sang theme để kiểm tra.

2. Tăng giới hạn bộ nhớ PHP của bạn

Bạn có thể tìm thấy .htaccess  trên thư mục gốc  WordPress hosting của bạn

Bây giờ nhấp chuột phải vào tệp và chọn  tùy chọn Xem / Chỉnh sửa  . Thao tác này sẽ mở  .htaccess  bằng trình soạn thảo văn bản hãy thêm đoạn mã sau vào cuối tệp:

php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size  128M
php_value memory_limit  128M
php_value max_execution_time 180
php_value max_input_time 180

Tiếp theo hãy chỉnh sửa file  wp-config.php

Thêm mã sau vào cuối tệp nhưng  trước  dòng Happy blogging!:

define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘128M’);

3. Làm trống bộ nhớ cache WordPress của bạn

Bạn có thể cài plugin WP Fastest Cache.  Để  Xóa bộ nhớ cache

Bên trong, bạn sẽ thấy 1 dòng  Delete cache và click vào đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *