Cách tạo URL đăng nhập WordPress tùy chỉnh

0

Theo mặc định, mọi cài đặt WordPress đều có hai URL đăng nhập: yourdomain.com/wp-admin.php và yourdomain.com/wp-login.php . Mặc dù hoạt động hoàn hảo, nhưng có hai lý do rất tốt mà bạn có thể muốn thay đổi các URL này. Đầu tiên và quan trọng nhất là bảo mật. Thứ hai là nó cung cấp cho bạn khả năng đổi thương hiệu cho mọi yếu tố của trải nghiệm đăng nhập cho người dùng trang web của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách mở rộng hai điểm này và sau đó hướng dẫn bạn từng bước cách tạo URL đăng nhập WordPress tùy chỉnh.

1. Tại sao cần thay đổi URL đăng nhập WordPress?

Giống như tôi đã đề cập ở trên, có rất nhiều vấn đề bảo mật có thể đến từ việc trang đăng nhập của bạn được mở cho công khai. Do sự phổ biến của WordPress, các cuộc tấn công kiểu này ngày càng trở nên phổ biến hơn. Một trong những lý do là vì  đại đa số người dùng WP giữ  / wp-admin để đăng nhập.

Họ có thể sẽ xâm nhập. Bởi vì mọi người (và tôi không nói  bạn ), nhưng mọi người thường không coi trọng bảo mật và sử dụng cùng một tên người dùng và mật khẩu lặp đi lặp lại. Đây là những danh sách tên người dùng và mật khẩu dễ bị đánh cắp nhất.

  • 123456
  • Mật khẩu
  • 12345678 
  • qwerty
  • 12345

2. Cách thay đổi URL đăng nhập WordPress

Cách an toàn hơn và tốt hơn để thay đổi URL đăng nhập WordPress là sử dụng một plugin. Có khá nhiều ứng dụng ( iThemes Security hoạt động như một công cụ hỗ trợ đăng nhập cũng như một bộ bảo mật đầy đủ), nhưng tùy chọn nhẹ hơn là WPS Hide Login.

Sau khi cài đặt và kích hoạt, bạn sẽ có một tùy chọn mới trong cài đặt chung, trong đó bạn có thể chỉ cần nhập slug mới mà bạn muốn các trường đăng nhập tồn tại. Đi tới Settings> General hoặc Settings> WPS Hide Login để thay đổi nó. Cả hai đều đưa bạn đến cùng một nơi.

Tất cả những gì bạn phải làm là nhập URL đăng nhập mới của mình và nhấn nút Lưu thay đổi .

Khi bạn  đang đăng nhập, bạn chỉ nhìn thấy bảng điều khiển của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *