Hướng dẫn cách cài Apache CouchDB trên CentOS7

Hướng dẫn cách cài Apache CouchDB trên CentOS7

Hôm nay chúng tôi hướng dẫn bạn cách cài đặt Apache CouchDB trên CentOS 7. CouchDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được phát hành lần đầu vào năm 2005 và sau này trở thành một dự án Apache Software Foundation vào năm 2008. Nó sử dụng JSON để lưu trữ dữ liệu, JavaScript như ngôn ngữ truy vấn của nó bằng cách sử dụng MapReduce và HTTP cho một API.   Dữ liệu có thể được truy cập qua trình duyệt web. Hình đơn giản, phải không? Cài đặt Apache CouchDB trên CentOS 7 khá đơn giản, trên thực tế, bạn có thể cài đặt CouchDB chỉ trong vài phút bằng cách sử dụng trình quản lý gói trên máy chủ Linux của bạn. Băt đâu nào!

1. Nâng cấp hệ thống của bạn

Trước khi bạn bắt đầu cài đặt CouchDB trên máy chủ CentOS 7, bạn nên nâng cấp tất cả phần mềm hệ thống của bạn lên phiên bản mới nhất. Để làm điều đó bạn có thể sử dụng lệnh sau:

# yum update

Hãy đảm bảo rằng kho EPEL có mặt trên máy chủ, nếu chưa bạn có thể cài đặt nó bằng lệnh:

# yum install epel-release

Bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo khi kho lưu trữ EPEL đã được cài đặt.

2. Thêm kho Apache

Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt CouchDB, trước tiên chúng ta phải thêm kho Apache, sử dụng nano để mở một tệp tin ở đường dẫn sau và thêm các nội dung dưới đây:

# nano /etc/yum.repos.d/bintray-apache-couchdb-rpm.repo

[bintray - apache-couchdb-rpm]
tên = bintray - apache-couchdb-rpm
baseurl = http: //apache.bintray.com/couchdb-rpm/el$releasever/$bk tìm kiếm
gpgcheck = 0
repo_gpgcheck = 0
bật = 1

3. Cài đặt Apache CouchDB

Bây giờ chạy lệnh sau để cài đặt CouchDB:

# yum install couchdb

4. Cấu hình Apache CouchDB

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chạy các lệnh sau để bắt đầu và bật CouchDB khi khởi động:

# systemctl start couchdb
# systemctl enable couchdb

5. Xác minh xem dịch vụ CouchDB đang chạy

Kiểm tra xem dịch vụ CouchDB đang chạy:

# systemctl status couchdb
● couchdb.service - Apache CouchDB
 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/couchdb.service; enabled; vendor preset: disabled)
 Active: active (running) since Sun 2018-02-04 16:34:22 CST; 2min 33s ago
 Main PID: 1255 (beam.smp)
 CGroup: /system.slice/couchdb.service
 ├─1255 /opt/couchdb/bin/../erts-7.3/bin/beam.smp -K true -A 16 -Bd -- -root /opt/couchdb/bin/.. -progname couchdb -- -home /opt/couchdb -- -boot /opt/co...
 ├─1263 /opt/couchdb/bin/../erts-7.3/bin/epmd -daemon
 ├─1478 sh -s disksup
 ├─1480 /opt/couchdb/bin/../lib/os_mon-2.4/priv/bin/memsup
 └─1481 /opt/couchdb/bin/../lib/os_mon-2.4/priv/bin/cpu_sup

Nếu bạn nhận được thông tin như trên, có nghĩa là Apache CouchDB đã được cài đặt và chạy trên máy chủ của bạn, bạn có thể tiến hành bước tiếp theo.

6. Kích hoạt Fauxton Web GUI Administration Panel

Fauxton là một giao diện dựa trên web được xây dựng trong CouchDB. Nó cung cấp một giao diện cơ bản với khả năng quản lý văn bản, chế độ xem và các cài đặt cấu hình khác nhau.
Chúng tôi sẽ cho phép Fauxton bằng cách sửa đổi tệp sau:

# nano /opt/couchdb/etc/default.ini

Đi tới dòng ‘[chttpd]’ và thay đổi giá trị bind_address bằng địa chỉ IP của máy chủ:

[chttpd]
; These settings affect the main, clustered port (5984 by default).
port = 5984
bind_address = 192.168.0.24

Khởi động lại CouchDB để những thay đổi có hiệu lực:

# systemctl restart couchdb

Bây giờ hãy mở URL sau bằng cách sử dụng địa chỉ IP của máy chủ trong trình duyệt web của bạn:

http://192.168.0.24:5984/_utils/

Bạn sẽ thấy giao diện Web Fauxton GUI ngay bây giờ.

7. Tạo Người Quản trị trong Fauxton

Theo mặc định, Apache CouchDB cho phép mọi người kết nối với quyền quản trị viên vì vậy chúng tôi sẽ thêm một người dùng quản trị viên thông qua Fauxton, hãy truy cập URL sau bằng địa chỉ IP của máy chủ của bạn:

http://192.168.0.24:5984/_utils/#createAdmin

Sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu quản trị viên mong muốn và nhấp vào nút ‘Create Admin’.

Bây giờ nếu bạn muốn đăng nhập lại, giao diện Fauxton Web GUI sẽ hỏi bạn các thông tin đăng nhập của bạn.

Và nếu bạn đã đến bước này nghĩa là thành công cài đặt Apache CouchDB trên máy chủ CentOS 7 của bạn.

PS. Nếu bạn thích bài đăng này, về cách cài đặt Apache CouchDB trên máy chủ CentOS 7 của bạn, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút phía bên phải hoặc chỉ để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *