Hướng dẫn cách cài đặt Java trên Debian 9

Hướng dẫn cách cài đặt Java trên Debian 9

Java là ngôn ngữ lập trình có mục đích chung được phát triển bởi Sun Microsystems trước khi được Oracle mua lại, người duy trì và phát triển Java cho đến ngày nay. Được biết đến như một ngôn ngữ nhanh, an toàn và đáng tin cậy có sẵn trên tất cả các nền tảng, Java có thể được thiết lập trên mọi thứ từ máy tính xách tay đến bảng điều khiển trò chơi, tới máy tính và điện thoại di động. Vì mã Java được biên dịch như bytecode trước khi được thực thi trong Máy ảo Java (còn được gọi là JVM), điều này cho phép các chương trình Java chạy trên bất kỳ kiến ​​trúc máy tính nào không có rào cản tương thích.

Nhờ tính chất hướng đối tượng, tính dễ sử dụng và khả năng tương thích đa nền tảng rộng, tất cả các yếu tố này làm cho Java trở thành một sự lựa chọn ngôn ngữ lập trình rất hấp dẫn đối với hầu hết các nhà phát triển. Một chuyên gia tuyệt vời khác khi sử dụng Java là cộng đồng: hàng trăm nghìn nhà phát triển đã sử dụng Java và vô số thư viện Java đã được tạo để thực hiện các tác vụ cụ thể, cho phép bạn tạo các chương trình của mình một cách dễ dàng. Oracle cũng thường cập nhật ngôn ngữ lập trình của họ, tiếp tục tối ưu hóa tốc độ của nó, đồng thời cũng bổ sung thêm các tính năng để cải thiện hơn nữa trải nghiệm Java. Và tuyệt vời hơn bạn có thể tải xuống miễn phí. Một phiên bản mã nguồn mở của Java cũng tồn tại và được điều hành bởi Oracle. Được biết đến như OpenJDK, nó cũng hoàn toàn miễn phí và có mã nguồn mở để cả thế giới có thể sử dụng.

Việc cài đặt Java trên hệ thống Debian của bạn thật dễ dàng – tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết ‘loại’ Java nào bạn cần. Đầu tiên, có JRE (Môi trường chạy thi hành Java), chỉ là Máy ảo Java, được sử dụng để chạy các chương trình Java trên máy. Loại Java khác là JDK (Bộ phát triển Java). Điều này bao gồm JRE, cộng với các công cụ cần thiết cho phép bạn phát triển và biên dịch các chương trình Java mà sau đó có thể chạy trên bất kỳ nền tảng nào với JRE. Điều quan trọng là phải biết bạn cần biến thể Java nào. OpenJDK là một biến thể mã nguồn mở của Java được Oracle phát triển và duy trì. Oracle JDK cổ điển là phiên bản Java nội bộ nguồn đóng được phát triển hoàn toàn bởi Oracle. Oracle Java có xu hướng hướng tới thị trường doanh nghiệp, với tuổi thọ hỗ trợ phiên bản dài hơn OpenJDK.

Cài đặt phiên bản Java OpenJDK.

Phương pháp 1: Cài đặt bằng apt-get.

Lưu ý: Việc cài đặt bằng phương pháp này có thể không dẫn đến cài đặt Java 10 . Vì phiên bản phụ thuộc vào phiên bản nào có sẵn từ kho, có thể bạn sẽ cài đặt Java 8 hoặc 9 thay vì 10.

Cài đặt JRE:

Môi trường chạy thử Java thường được cài đặt sẵn trên một bản cài đặt mặc định của Debian 9. Tuy nhiên, nếu bạn không cài đặt sẵn nó, bạn có thể dễ dàng cài đặt nó thông qua apt-get và các kho được nạp sẵn.

Bạn có thể cần sử dụng apt-get làm người dùng root để cài đặt JRE. Để đăng nhập với tư cách tài khoản root, hãy nhập lệnh bên dưới:

su -

Để cài đặt Java Runtime Environment, chỉ cần thực hiện lệnh sau:

apt-get install default-jre

Cài đặt JDK 10 trên Debian 9:

JDK 10 không được cài đặt sẵn trên Debian 9 theo mặc định.

Để cài đặt Java Developer Kit (JDK), hãy thi hành lệnh sau:

apt-get install default-jdk

Phương pháp 2: Cài đặt thủ công OpenJDK 10 trên Debian 9

Bằng cách tự cài đặt OpenJDK, bạn đảm bảo rằng Java 10 sẽ là phiên bản được cài đặt.

Bước 1: Tải xuống và giải nén tarball OpenJDK.

Truy cập trang tải xuống cho gói phần mềm OpenJDK và nhấp chuột phải vào liên kết tar.gz được tìm thấy ở bên phải tùy chọn “Linux”. Nhấp vào “Sao chép địa chỉ liên kết” hoặc “Sao chép liên kết”. Bây giờ, hãy mở một thiết bị đầu cuối nếu bạn đang sử dụng máy tính để bàn Debian hoặc đăng nhập vào máy chủ Debian của bạn bằng SSH. Tải xuống tarball bằng cách nhập lệnh sau:

wget <paste the download link here>

Tạo một thư mục mà bạn muốn cài đặt môi trường OpenJDK của bạn:

mkdir <enter the path and directory name here>

Sau đó, giải nén tarball vào thư mục mới của bạn bằng cách nhập vào lệnh sau:

tar xvzf openjdk-10.0.1_linux-x64_bin.tar.gz -C <the path to your new directory>

Một khi điều này được thực hiện, bây giờ bạn có thể thêm thư mục được trích xuất vào biến đường dẫn của bạn. Điều này cho phép bạn chạy các lệnh java từ bất cứ nơi nào trong hệ thống.

Bước 2: Thêm thư mục mới vào biến đường dẫn của bạn.

Tạo một tệp mới trong /etc/profile.d/ có tên “jdk10.sh”. Đường dẫn đầy đủ phải là “/etc/profile.d/jdk10.sh”. Sau đó, nhập hai dòng tiếp theo trong tệp:

export JAVA_HOME="<insert install directory here>/jdk-10.0.1"
export PATH="$PATH:${JAVA_HOME}/bin"

Lưu tệp và sau đó khởi động lại máy tính để bàn / máy chủ của bạn để các thay đổi có hiệu lực. Bây giờ, hãy kiểm tra xem môi trường java của bạn đã được thiết lập thành công chưa bằng cách thử lệnh sau:

javac -version

Đầu ra nên đọc: “javac 10.0.1”. Bây giờ bạn đã cài đặt thành công OpenJDK trên hệ thống Debian 9 của bạn.

Cài đặt phiên bản Oracle 10 của Java 10 trên Debian 9

Bước 1: Tải xuống và giải nén tarball Oracle JDK.

Truy cập trang tải xuống cho gói phần mềm Oracle JDK. Đầu tiên, nhấp vào “Accept License Agreement” để mở khóa các bản tải xuống. Sau đó, nhấp chuột phải vào tệp kết thúc bằng “… linux-x64_bin.tar.gz” và nhấp vào “Copy link address” hoặc “Copy link”. Sau đó, mở một thiết bị đầu cuối nếu trên máy tính để bàn hoặc SSH vào máy chủ Debian của bạn và nhập lệnh sau:

wget --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" <paste the download link here>

Sau đó, tạo một thư mục mới nơi bạn muốn cài đặt môi trường Java của mình. Bây giờ, chúng ta có thể giải nén tarball Oracle JDK vào thư mục mới bằng cách nhập vào lệnh sau:

tar xvzf jdk-10.0.1_linux-x64_bin.tar.gz -C <the path to your new directory>

Một khi điều này được thực hiện, bây giờ bạn có thể thêm một phím tắt vào thư mục được trích xuất trong biến đường dẫn của bạn. Điều này cho phép bạn chạy các lệnh java như thể bạn đã cài đặt chúng bằng apt-get.

Bước 2: Thêm thư mục mới vào biến đường dẫn của bạn.

Tạo một tệp mới trong /etc/profile.d/ có tên “jdk10.sh”. Đường dẫn đầy đủ phải là “/etc/profile.d/jdk10.sh”. Sau đó, nhập hai dòng tiếp theo trong tệp:

export JAVA_HOME="<insert install directory here>/jdk-10.0.1"
export PATH="$PATH:${JAVA_HOME}/bin"

Lưu tệp và sau đó khởi động lại máy tính để bàn / máy chủ của bạn để các thay đổi có hiệu lực. Bây giờ, hãy kiểm tra xem môi trường java của bạn đã được thiết lập thành công chưa bằng cách thử lệnh sau:

javac -version

Đầu ra sẽ hiển thị: “javac 10.0.1”. Bây giờ bạn đã cài đặt thành công OpenJDK trên hệ thống Debian 9 của bạn.

PS. Nếu bạn thích bài đăng này, vui lòng chia sẻ bài đăng này bằng cách sử dụng nút chia sẻ truyền thông xã hội bên dưới hoặc chỉ để lại nhận xét. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *