Hướng dẫn cách cài đặt Maven trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cách cài đặt Maven trên Ubuntu 16.04

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Apache Maven 3 trên Ubuntu 16.04 VPS. Apache Maven là phần mềm miễn phí mã nguồn mở dùng để quản lý dự án và công cụ đọc hiểu được viết bằng Java. Dựa vào khái niệm mô hình đối tượng dự án (POM), Maven có thể quản lý toàn bộ dự án xây dựng. Với Maven bạn có thể dễ dàng lưu trữ tài liệu, tạo các báo cáo và tài liệu từ một mẩu thông tin trung tâm. Cài đặt Maven trên Ubuntu 16.04, là điều khá dễ dàng chỉ không đến 10 phút của bạn.

install maven ubuntu

Dưới đây là một số tính năng chính của Maven 3:
– Thiết lập dự án đơn giản
– Maven shell
– Sử dụng thống nhất trên tất cả các dự án
– Xây dựng theo mô hình
– Quản lý phụ thuộc
– Xây dựng song song
và nhiều hơn nữa ..

Đăng nhập qua SSH

Trước hết hãy đăng nhập vào Ubuntu 16.04 VPS qua SSH bằng tài khoản root

ssh root @ IP _Address -p Port_number

Cập nhật Gói Hệ điều hành

Cập nhật tất cả các gói đã cài đặt lên phiên bản mới nhất

apt-get update && apt-get upgrage

Kiểm tra phiên bản Maven

Việc cài đặt Apache Maven là một quá trình rất đơn giản. Nó có sẵn trong reposiroty Ubuntu chính thức 16.04. Bạn có thể kiểm tra phiên bản chính xác bằng cách thực hiện lệnh sau đây

apt-cache show maven | grep Version
 Version: 3.3.9-3

Cài đặt Maven từ kho chính thức

Lưu ý rằng phiên bản mới nhất của Apache Maven hiện tại là 3.5.2 và đây là phiên bản được khuyến nghị cho tất cả người dùng.

Để tiến hành cài đặt, hãy chạy lệnh sau đây

apt-get -y install maven

Lệnh này sẽ cài đặt phiên bản Maven 3 mới nhất có sẵn trong kho với tất cả các phụ thuộc Maven, bao gồm Java.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể xác minh liệu Maven đã được cài đặt thành công trên máy chủ Ubuntu 16.04 hay không, sử dụng lệnh sau

mvn --version

Kết quả sẽ ra dạng như

Apache Maven 3.3.9
 Maven home: /usr/share/maven
 Java version: 1.8.0_151, vendor: Oracle Corporation
 Java home: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre
 Default locale: en_US, platform encoding: ANSI_X3.4-1968
 OS name: "linux", version: "2.6.32-042stab127.2", arch: "amd64", family: "unix"

Hướng dẫn cài đặt

Như chúng ta đã đề cập, 3.3.9 không phải là phiên bản mới nhất của Maven. Nếu bạn muốn cài đặt bản mới nhất, bạn có thể tải nó từ trang web chính thức của Maven. Trước hết, chúng ta phải cài đặt Java trên máy chủ. Nó không có sẵn trong kho chính thức của Ubuntu 16.04, vì vậy chúng tôi sẽ thêm kho lưu trữ PPA được duy trì bởi nhóm Webupd8

apt-get install software-properties-common
 apt-add-repository ppa:webupd8team/java
 apt-get update

Cài đặt Java

Tiếp theo, cài đặt Java 8 bằng lệnh sau đây

apt-get install oracle-java8-installer

Để xác minh việc cài đặt, chạy

java -version

java version "1.8.0_121"
 Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
 Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

Tải về phiên bản Maven mới nhất

Tải về bản phát hành ổn định mới nhất Maven

wget http://ftp.wayne.edu/apache/maven/maven-3/3.5.2/binaries/apache-maven-3.5.2-bin.zip

Sau khi tải xuống, giải nén tệp nén zip

unzip apache-maven-3.5.2-bin.zip

Cấu hình Maven

Đổi tên thư mục để bạn dễ nhớ

mv apache-maven-3.5.2 maven

Đặt các biến môi trường cần thiết bằng cách tạo tệp mới với nội dung sau

nano /etc/profile.d/maven.sh

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
 export M2_HOME=/opt/maven
 export MAVEN_HOME=/opt/maven
 export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

Hãy chắc chắn rằng tất cả các đường dẫn là chính xác.

Chạy lệnh sau để nạp các biến môi trường

source /etc/profile.d/maven.sh

9. Xác minh cài đặt Maven

Và cuối cùng, xác minh rằng Maven được cài đặt đúng

mvn -version

PS. Nếu bạn thích bài đăng này trên Làm thế nào để cài đặt Maven trên Ubuntu 16.04, vui lòng chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút bên trái hoặc đơn giản chỉ để lại một comment bên dưới. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *