Hướng dẫn cài đặt Concrete5 trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt Concrete5 trên Ubuntu 16.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Concrete5 trên Ubuntu 16.04. Concrete5 là Hệ thống Quản lý Nội dung tự do mã nguồn mở (CMS). Đây là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng không có kỹ năng kỹ thuật để xây dựng các loại trang web khác nhau. Concrete5 tính năng chỉnh sửa theo ngữ cảnh (khả năng chỉnh sửa nội dung trang web trực tiếp trên trang chứ không phải trong một giao diện quản trị hoặc sử dụng phần mềm biên tập web). Cài đặt Concrete5 trên Ubuntu 16.04, khá dễ dàng và không mất nhiều hơn 10 phút để cài đặt.



Concrete5 có hàng tấn các tính năng hữu ích như:

– Biên tập trực quan 
– Dễ dàng mở rộng
– Tối ưu cho điện thoại
– Xây dựng Modul và theme
– Tạo biểu mẫu và Thu thập Dữ liệu
– Tích hợp Báo cáo
– Blog đẹp
– Hỗ trợ thảo luận
– Phân quyền người dùng
– Hỗ trợ SEO
– Social Media
– và nhiều hơn nữa …

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt Concrete5 trên Ubuntu 16.04 VPS với Apache web serevr, PHP and MySQL.

1. Cập nhật hệ thống

Trước khi bắt đầu, bạn nên cập nhật tất cả các gói trên máy chủ của bạn lên phiên bản mới nhất. Đăng nhập vào máy chủ Ubuntu 16.04 thông qua SSH

ssh root@IP_Adress -p Port_number

và chạy lệnh sau để cập nhật các gói

apt-get update && apt-get upgrade

2. Cài đặt máy chủ web Apache

Apache có thể dễ dàng cài đặt với lệnh sau đây

apt-get install apache2

Một khi máy chủ web được cài đặt, kích hoạt nó để bắt đầu tự động khi khởi động hệ thống

systemctl enable apache2

3. Cài đặt PHP 7

Concrete5 là một ứng dụng dựa trên PHP, vì vậy chúng ta phải cài đặt PHP trên Ubuntu 16.04 VPS. Hãy chạy lệnh sau đây

apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0 php7.0-mysql

4. Cài đặt máy chủ MySQL

Chạy lệnh sau để cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL trên VPS của bạn

apt-get install mysql-server

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chạy tập lệnh ‘mysql_secure_installation’ để thiết lập mật khẩu root của MySQL và bảo mật máy chủ.

5. Tạo cơ sở dữ liệu MySQL

Tiếp theo, đăng nhập vào máy chủ MySQL như người dùng gốc và tạo ra một cơ sở dữ liệu mới và người sử dụng cho Concrete5

mysql -u root -p

mysql> CREATE DATABASE concrete5;
 mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON concrete5.* TO 'concrete5usr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
 mysql> FLUSH PRIVILEGES;
 mysql> quit

Đừng quên thay thế ‘PASSWORD’ bằng một mật khẩu mạnh.

6. Tải về và cài đặt Concrete5

Truy cập trang web chính thức của Concrete5 và tải về phiên bản ổn định mới nhất của ứng dụng lên máy chủ của bạn. Vào thời điểm viết bài này, nó là phiên bản 8.3.1.

cd /var/www/html
wget https://www.concrete5.org/download_file/-/view/99963/ -O concrete5.zip
unzip concrete5.zip
mv concrete5-8.3.1/ concrete5

Cấp quyền cho thư mục:

chown -R www-data:www-data concrete5/

7. Cấu hình Apache cho Concrete5

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo chỉ thị máy chủ ảo Apache cho tên miền Concrete5.

nano /etc/apache2/sites-available/concrete5.conf

ServerAdmin admin@your-domain.com
 DocumentRoot /var/www/html/concrete5/
 ServerName your-domain.com
 <Directory /var/www/html/concrete5/>
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride All
 </Directory>
 ErrorLog logs/your-domain.com-error_log
 CustomLog logs/your-domain.com-access_log common

Lưu tập tin, và chạy lệnh sau đây để kích hoạt các chỉ thị máy chủ ảo

a2ensite concrete5

8. Khởi động lại Web Server

Và khởi động lại máy chủ web để những thay đổi có hiệu lực

systemctl restart apache2

Đó là tất cả nếu bạn theo sát tất cả các hướng dẫn trong hướng dẫn này, bạn sẽ có thể truy cập vào cài đặt Concrete5 tại http://your-domain.com và hoàn tất quá trình cài đặt.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *