Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên VPS CentOS7 ?

0

Hướng dẫn này giải thích quá trình cài đặt một trong những ứng dụng mã nguồn mở phổ biến nhất để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL – phpMyAdmin. phpMyAdmin là một ứng dụng dựa trên web miễn phí và là mã nguồn mở được viết bằng PHP, được sử dụng để quản lý dễ dàng cơ sở dữ liệu MySQL thông qua trình duyệt web ưa thích của bạn thay vì giao diện dòng lệnh MySQL. phpMyAdmin cho phép người dùng tạo, sửa đổi, đổi tên và xóa cơ sở dữ liệu, bảng hoặc trường, thực thi lệnh SQL thông qua trình duyệt, nhập và xuất các bảng thành nhiều định dạng, tạo người dùng và sửa đổi các đặc quyền của họ, và nhiều hơn nữa. Vậy làm thế nào để cài đặt phpMyAdmin trên một CentOS 7 VPS với Apache, MariaDB và PHP

phpMyAdmin có một danh sách dài các tính năng tiện dụng như:

– Giao diện web trực quan và dễ sử dụng
– Hỗ trợ hầu hết mọi hoạt động MySQL
– Nhập dữ liệu từ CSV và SQL
– Xuất dữ liệu sang các định dạng khác nhau như: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / IEC 26300 – Văn bản và bảng tính OpenDocument, Word , LATEX và những người khác
– Dễ dàng quản lý nhiều máy chủ MySQL từ một cài đặt phpMyAdmin đơn lẻ
– Tạo đồ họa của bố cục cơ sở dữ liệu theo nhiều định dạng khác nhau
– Tạo các truy vấn phức tạp bằng Query-by-example (QBE)
– Tìm kiếm trên toàn cầu trong cơ sở dữ liệu hoặc tập hợp con của nó
– Chuyển đổi dữ liệu được lưu trữ sang bất kỳ định dạng nào bằng cách sử dụng một tập hợp các hàm được xác định trước, như hiển thị dữ liệu BLOB dưới dạng hình ảnh hoặc liên kết tải xuống
Và nhiều hơn nữa…

Yêu cầu

Để chạy phpMyAdmin trên VPS CentOS 7, bạn cần các yêu cầu sau được cài đặt sẵn
– Máy chủ web: Apache, Nginx hoặc IIS
– Phiên bản PHP 5.3.0 hoặc mới hơn, với hỗ trợ phiên, tiện ích mở rộng Thư viện chuẩn PHP (SPL), hỗ trợ JSON, và mở rộng mbstring, zip và GD2.
– Máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB phiên bản 5.5 hoặc mới hơn
– CentOS 7 VPS đã bật quyền truy cập root

Đăng nhập qua SSH

Đăng nhập vào CentOS 7 VPS của bạn qua ssh với tư cách người dùng root

ssh roo@IP_Address -p Port_number

Cập nhật tất cả các gói

Khi bạn đã đăng nhập vào máy chủ, hãy chạy lệnh sau để đảm bảo rằng tất cả các gói đã cài đặt đều được cập nhật

yum -y update

Cài đặt LAMP stack

Như đã đề cập trong phần yêu cầu của hướng dẫn, một LAMP stack (Apache, MySQL / MariaDB và PHP) là bắt buộc để chạy phpMyAdmin không có máy chủ. Chúng tôi sẽ bắt đầu với việc cài đặt máy chủ web Apache

yum -y install httpd

Sau khi cài đặt xong, khởi động máy chủ web và kích hoạt nó để khởi động khi khởi động máy chủ

systemctl enable httpd

Tiếp theo, cài đặt PHP cùng với các phần mở rộng PHP cần thiết

yum -y install php php-common php-mbstring php-gd

Và cuối cùng, hoàn thành cài đặt LAMP bằng cách cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB

yum -y mariadb mariadb-server

Khởi động dịch vụ và thiết lập nó để bắt đầu khởi động lại

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Chạy tập lệnh cài đặt bài viết ‘mysql_secure_installation’ được MariaDB cung cấp để tăng cường bảo mật cho máy chủ cơ sở dữ liệu và thiết lập mật khẩu gốc. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

Set root password? [Y/n] Y
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Cài đặt phpMyAdmin

phpMyAdmin không có sẵn trong kho lưu trữ CentOS 7 chính thức, vì vậy chúng tôi sẽ phải kích hoạt kho lưu trữ EPEL bằng cách thực hiện lệnh sau

yum -y install epel-release

Khi kho EPEL được kích hoạt, chúng ta có thể tiến hành cài đặt phpMyAdmin

yum -y install phpmyadmin

Trình quản lý gói sẽ cài đặt phpMyAdmin và tất cả các phụ thuộc cần thiết và việc cài đặt phpMyAdmin hoàn tất. Bây giờ bạn có thể truy cập ứng dụng và bắt đầu làm việc trên cơ sở dữ liệu của bạn tại http: // IP_Address / phpmyadmin.

Theo mặc định phpMyAdmin chỉ có thể truy cập từ localhost. Nếu bạn muốn nó có thể truy cập từ mọi nơi hoặc một địa chỉ IP nào đó, hãy mở tệp cấu hình Apache đi kèm của nó và thêm / chỉnh sửa các dòng sau cho phù hợp:

nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf


 # Apache 2.4
 
 Require ip IP_Address
 Require ip 127.0.0.1
 Require ip ::1
 
 
 
 # Apache 2.2
 Order Deny,Allow
 Deny from All
 Allow from IP_Address
 Allow from 127.0.0.1
 Allow from ::1

Trong đó IP_Address là địa chỉ IP thực.

Lưu các thay đổi và khởi động lại máy chủ web Apache để các thay đổi có hiệu lực.

systemctl restart httpd

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình và sử dụng phpMyAdmin, vui lòng kiểm tra tài liệu chính thức của họ tại https://www.phpmyadmin.net/docs/

PS. Nếu bạn thích bài viết này, về cách cài phpMyAdmin trên Cent, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút bên dưới hoặc đơn giản là để lại nhận xét trong phần bình luận. Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *