Hướng dẫn cài đặt Python 3.6.4 trên Debian VPS

Hướng dẫn cài đặt Python 3.6.4 trên Debian VPS

Bài viết hướng dẫn cách này sẽ hướng dẫn bạn đọc cài đặt Python 3.6.4 trên Debian VPS. Đây là một công việc dễ dàng, chỉ cần làm theo các bước dưới đây một cách cẩn thận và bạn sẽ có Python 3.6.4 trên Debian 9 chỉ sau vài phút cài đặt.

Python là một ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng và tương tác. Đây là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay. Python là một ngôn ngữ lập trình mục đích chung được thiết kế để có thể đọc được cao. Nó sử dụng từ khoá tiếng Anh thay vì dấu câu và nó cũng có ít cấu trúc cú pháp hơn các ngôn ngữ lập trình khác và nó cho phép các nhà phát triển sử dụng các kiểu lập trình khác nhau để tạo ra các chương trình của họ và viết mã gần như nói bằng ngôn ngữ của con người.

Cập nhật hệ thống

Như thường lệ cập nhật tất cả các gói hệ thống trước khi tiếp tục làm việc trên máy chủ của bạn:

# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Cài đặt Python 3.6.4 từ nguồn

Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng và cài đặt Python 3.6.4 từ nguồn, đây là cách an toàn và được đề nghị mà không thêm bất kỳ kho nào có thể cài đặt gói xung đột trên máy chủ Debian 9 của bạn.

Bắt đầu bằng cách cài đặt các công cụ xây dựng cần thiết cho Python 3.6.4:

# sudo apt-get install -y make build-essential libssl-dev zlib1g-dev
# sudo apt-get install -y libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm
# sudo apt-get install -y libncurses5-dev libncursesw5-dev xz-utils tk-dev

Tải tập tin nguồn Python 3.6.4 bằng ‘wget’:

# wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.4/Python-3.6.4.tgz

Giải nén tập tin nguồn Python 3.6.4:

# tar xvf Python-3.6.4.tgz

Nhập thư mục Python-3.6.4 và chạy ‘./configure’ để chuẩn bị build:

# cd Python-3.6.4
# ./configure --enable-optimizations

Sau đó, chạy lệnh sau để build Python 3.6.4:

# make -j8

Và sau đó chạy lệnh này để cài đặt Python 3.6.4:

# sudo make altinstall

Bây giờ bạn có thể mở trình thông dịch Python 3.6.4 bằng cách thực hiện lệnh sau:

# python3.6

Cài đặt Python 3.6.4 từ kho thử nghiệm Debian

Cách cài đặt Python 3.6.4 này không được khuyến khích bởi vì nó có thể cài đặt / nâng cấp các gói từ kho thử ‘Debian’ mà không tương thích với cài đặt Debian 9 hiện tại của bạn. Nếu bạn muốn cài đặt Python 3.6.4 sử dụng kho ‘testing’ của Debian, hãy thử này trên một máy thử nghiệm đầu tiên để xem có những xung đột nào hay không.

Bắt đầu bằng cách chỉnh sửa tập tin /etc/apt/sources.list với trình soạn thảo yêu thích của bạn (chúng tôi sẽ sử dụng nano) và thêm dòng dưới đây ở cuối tệp:

# sudo nano /etc/apt/sources.list

deb http://ftp.de.debian.org/debian testing main


Sau đó thực hiện lệnh sau để làm kho ‘ổn định’ mặc định trên máy chủ của bạn:

# echo 'APT::Default-Release "stable";' | sudo tee -a /etc/apt/apt.conf.d/00local

Bây giờ hãy cập nhật danh sách gói:

# sudo apt-get update

Và cài đặt Python 3.6.4 từ kho thử nghiệm Debian bằng cách sử dụng lệnh sau:

# sudo apt-get -t testing install python3.6

Nếu mọi thứ đã tốt, hãy chạy lệnh sau để mở trình thông dịch Python 3.6.4:

# python3.6

Vậy bây giờ bạn nên có Python 3.6.4 cài đặt trên máy chủ của bạn.

PS. Nếu bạn thích bài đăng này về cách cài đặt Python 3.6.4 trên Debian 9, vui lòng chia sẻ nó với bạn bè của bạn thông qua các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút bên trái, hoặc đơn giản chỉ để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *