Hướng dẫn cài đặt Typo3 trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt Typo3 trên Ubuntu 16.04

Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt TYPO3 trên Ubuntu 16.04,  với máy chủ web Apache, MariaDB và PHP. TYPO3 là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở (CMS) được viết bằng PHP và nó hoàn toàn miễn phí. Nó cho phép người dùng tạo các trang web ngay cả khi họ không có kinh nghiệm trong phát triển web. TYPO3 rất dễ sử dụng và nó là một công cụ hiệu quả cho các trang web nhỏ cũng như các trang đa ngôn ngữ của các tập đoàn lớn và nó làm cho nó trở thành một sự thay thế tuyệt vời cho các nền tảng CMS phổ biến nhất như WordPress, Joomla và Drupal. Cài đặt TYPO3 trên Ubuntu 16.04 là một công việc khá dễ dàng, chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây một cách cẩn thận.

Hướng dẫn cài đặt TYPO3 trên Ubuntu

1. Cập nhật hệ thống

Trước hết bạn cần đăng nhập vào Ubuntu VPS của bạn thông qua SSH bằng tài khoản root

ssh root @ IP _Address -p Port_number

và hãy đảm bảo rằng tất cả các gói cài đặt được cập nhật

apt-get update && apt-get upgrade

2. Cài đặt máy chủ web Apache

Chạy lệnh sau để cài đặt máy chủ web

apt-get install apache2

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy kích hoạt Apache để khởi động tự động khi khởi động hệ thống.

systemctl cho phép apache2

3. Cài đặt PHP

Kể từ khi TYPO3 là writter trong PHP, chúng ta phải cài đặt PHP với một số mô-đun PHP yêu cầu để có thể chạy CMS

apt-get -y install php php-cli php-mysqli php-zip php-gd php-apcu php-xml php-ziplibfreetype6 imagemagick

4. Cài đặt máy chủ MySQL và tạo một cơ sở dữ liệu

TYPO3 cần một cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu của nó, vì vậy bạn sẽ cần cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL. Chạy lệnh sau đây

apt-get install mysql-server

Khi quá trình cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu hoàn tất, khởi động máy chủ cơ sở dữ liệu và cho phép nó bắt đầu khi khởi động

systemctl start mysql
 systemctl enable mysql

Bạn cũng có thể chạy tập lệnh ‘mysql_secure_installation’ để đặt mật khẩu tài khoản root của MySQL và bảo mật máy chủ.

Tiếp theo, đăng nhập vào MySQL server như là người sử dụng gốc và tạo một cơ sở dữ liệu mới và người sử dụng cho việc cài đặt TYPO3

mysql -u root -p

mysql> CREATE DATABASE typo3;
 mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON typo3.* TO 'typo3user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
 mysql> FLUSH PRIVILEGES;
 mysql> quit

Thay thế ‘PASSWORD’ bằng mật khẩu mạnh. Điều này sẽ giúp bạn bảo mật tốt hơn.

5. Tải về và cài đặt TYPO3

Vào trang web chính thức của TYPO3 và tải về phiên bản mới nhất của CMS:

wget https://get.typo3.org/8/zip -O typo3.zip

Khi gói nguồn được tải xuống, giải nén tệp lưu trữ vào thư mục gốc của tài liệu trên máy chủ của bạn

unzip typo3.zip -d /var/www/html/

Chúng ta sẽ đổi tên thư mục vừa được tạo ra thành một cái gì đó đơn giản hơn

cd /var/www/html/
 mv typo3_src-8.7.10/ typo3/

Và trong thư mục chứa tệp ‘_.htaccess’. Do vậy chúng ta phải loại bỏ các tập tin để kích hoạt các quy tắc .htaccess

cd typo3 /
 mv _.htaccess .htaccess

Để tiến hành cài đặt, hãy tạo một ‘FIRST_INSTALL’. Tên tệp là phân biệt chữ hoa chữ thường nhưng tệp tự nó có thể để trống.

touch FIRST_INSTALL

Đặt quyền sở hữu chính xác cho thư mục TYPO3

chown -R www-data:www-data /var/www/html/typo3

6. Tạo máy chủ ảo Apache

Để truy cập TYPO3 với tên miền của bạn, bạn phải tạo máy chủ ảo Apache. Tạo tệp mới với nội dung sau

nano /etc/apache2/sites-available/domain.com.conf

ServerName domain.com
 DocumentRoot /var/www/html/typo3

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
 AllowOverride All
 Order allow,deny
 allow from all

Lưu tệp và kích hoạt máy chủ ảo

a2ensite domain.com.conf

Khởi động lại máy chủ web để những thay đổi có hiệu lực

systemctl restart apache2

Sau đó bạn có thể truy cập trang web của bạn http://domain.com bằng trình duyệt web yêu thích của bạn và hoàn tất cài đặt TYPO3.

 

PS. Nếu bạn thích bài đăng này về cách cài đặt TYPO3 trên Ubuntu 16.04, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *