Hướng dẫn cài đặt InvoicePlane trên server CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt InvoicePlane trên server CentOS 7

InvoicePlane  là một ứng dụng lập hóa đơn mã nguồn mở và miễn phí. Mã nguồn của nó có thể được tìm thấy trên  Github này . Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt InvoicePlane trên hệ thống CentOS 7 mới. Yêu cầu Máy chủ web (Apache, NGINX). Hướng dẫn này sẽ sử dụng Nginx. Phiên bản MySQL 5.5 […]

Read More
Hướng dẫn cài đặt October CMS trên server CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt October CMS trên server CentOS 7

October CMS là một nền tảng CMS tự do nguồn mở, tự do lưu trữ dựa trên PHP Laravel. Mã nguồn CMS tháng 10  được lưu trữ trên  Github.  Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình cài đặt October CMS  trên máy chủ CentOS 7 mới. Yêu cầu Trước khi tiếp tục, bạn nên kiểm […]

Read More