Hướng dẫn cài đặt Roadiz CMS trên VPS Debian 9

Hướng dẫn cài đặt Roadiz CMS trên VPS Debian 9

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Roadiz CMS trên VPS Debian 9 . Roadiz là một CMS đa hình dựa trên một hệ thống nút có thể xử lý nhiều loại dịch vụ. Nó dựa trên các thành phần Symfony , Doctrine ORM, Twig và Pimple cho hiệu suất tối đa và bảo mật tuyệt vời. Roadiz sử dụng […]

Read More

Cách biên dịch và cài đặt PHP 7.4 dưới dạng PHP-FPM & FastCGI cho ISPConfig 3 trên Ubuntu 18.04 LTS

Ubuntu 18.04 ra mắt kèm với PHP 7.2 là phiên bản PHP mặc định. Các phiên bản PHP chính không tương thích 100% với nhau, vì vậy một trang web có thể yêu cầu phiên bản PHP mới hơn hoặc cũ hơn để hoạt động. ISPConfig hỗ trợ nó sử dụng nhiều phiên bản PHP trên cùng […]

Read More