Làm thế nào để cài đặt Node.js trên Unbuntu 16.04?

0

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Node.js trên Ubuntu 16.04. Node.js là mã nguồn JavaScript chạy trên nền công cụ JavaScript V8 của Chrome và có thể được sử dụng để tạo các loại ứng dụng phía máy chủ khác nhau. Node.js chạy trên hầu hết các hệ điều hành, bao gồm Linux, OSX và Windows. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt Node.js trên một VPS Ubuntu 16.04 . Việc cài đặt Node.js trên Ubuntu 16.04, có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một số phương pháp khác nhau:

APT: Trình quản lý gói Ubuntu mặc định
PPA: Trình quản lý gói cá nhân
NVM: Trình quản lý phiên Node

1. Cập nhật hệ thống

Đăng nhập vào Ubuntu 16.04 VPS qua SSH như user root

ssh root @ IP _Address-Port_Number

và hãy đảm bảo rằng tất cả các gói cài đặt được cập nhật lên phiên bản mới nhất có sẵn

apt-get update && apt-get upgrade

2. Cài đặt Node.js trên Ubuntu 16.04 với APT

Node.js có thể dễ dàng cài đặt từ kho chính thức của Ubuntu 16.04 sử dụng trình quản lý gói APT

apt-get install nodejs

Để kiểm tra phiên bản Node.js được cài đặt trên máy chủ của bạn chạy lệnh sau đây

nodejs -v
 v4.2.6

Trong trường hợp của chúng tôi nó là phiên bản 4.2.6

Bạn cũng nên cài đặt NPM để dễ dàng quản lý các gói Node.js khác nhau

apt-get install npm

Sau khi cài đặt, bạn có thể kiểm tra phiên bản

npm -v
 3.5.2

3. Cài đặt Node.js trên Ubuntu 16.04 với PPA

Nếu bạn cần một phiên bản Node.js mới hơn phiên bản có sẵn trong kho chính thức của Ubuntu, bạn có thể thêm PPA (Personal Package Archive) và cài đặt Node.js từ kho lưu trữ này.

Cài đặt curl nếu nó chưa được cài đặt

apt-get istall curl

Sau đó tải về kịch bản cài đặt cho phiên bản của Node.js bạn có thể cài đặt. Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cài đặt phiên bản Node.js 8.xx

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

Thao tác này sẽ thêm PPA và cập nhật bộ nhớ cache gói. Để cài đặt Node.js chạy lệnh dưới đây

apt-get install nodejs

Kiểm tra phiên bản đã cài đặt

nodejs -v
 v8.9.4

Cuối cùng, cài đặt gói build-essential để có thể sử dụng một số gói npm

apt-get install build-essential

4. Cài đặt Node.js trên Ubuntu 16.04 với NVM

Thay vì sử dụng apt, bạn cũng có thể cài đặt Node.js với NVM (Trình quản lý Phiên bản Node.js). Với công cụ này, bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản khác nhau của Node.js trên Ubuntu 16.04 VPS.

Cài đặt một số phụ thuộc

apt-get install build-essential libssl-dev

Tải xuống tập lệnh cài đặt của NVM

curl -sL https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh -o install.sh

và thực hiện nó

bash install.sh

Mọi thứ sẽ được cài đặt trong thư mục ‘.nvm’ bên trong thư mục chính của người dùng và thêm một số dòng cần thiết vào tệp ‘.profile’.

Nguồn tập tin .profile cho những thay đổi có hiệu lực

source ~/.profile

Bây giờ, chạy lệnh sau để kiểm tra tất cả các phiên bản Node.js sẵn sàng để cài đặt

nvm ls-remote

v8.9.0 (LTS: Carbon)
 v8.9.1 (LTS: Carbon)
 v8.9.2 (LTS: Carbon)
 v8.9.3 (LTS: Carbon)
 v8.9.4 (LTS mới nhất: Carbon)
 v9.0.0
 v9.1.0
 v9.2.0
 v9.2.1
 v9.3.0
 v9.4.0
 v9.5.0

Để cài đặt một phiên bản cụ thể sử dụng ‘nvm install’ và nhập vào phiên bản thích hợp. Ví dụ

nvm install v9.5.0

5. Liệt kê tất cả các phiên bản đã cài đặt của Node.js trên Ubuntu 16.04

Nếu bạn có nhiều phiên bản Node.js được cài đặt trên máy chủ của mình, bạn có thể liệt kê chúng bằng lệnh sau đây

nvm ls

PS. Nếu bạn thích bài đăng này về cách Cài đặt Node.js trên Ubuntu 16.04, và tạo ứng dụng Express đầu tiên của bạn, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc chỉ để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *