Làm thế nào để tạo và xóa người dùng trên Ubuntu 16.04?

Làm thế nào để tạo và xóa người dùng trên Ubuntu 16.04?

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo và xóa một người dùng trên Ubuntu 16.04. Theo mặc định, khi máy chủ của bạn được tạo ra lần đầu tiên, chỉ có một tài khoản người dùng gốc (root) được tạo ra. Tài khoản root này có quyền truy cập vào tất cả các tệp và lệnh trên hệ thống. Nhưng việc có quá nhiều đặc quyền và chạy như người dùng root không phải lúc nào cũng được khuyến cáo và nếu bạn không đủ cẩn thận thì còn có thể phá hoại hệ thống của bạn. Đó là lý do tại sao bạn nên tạo thêm người dùng với quyền hạn giới hạn cho các tác vụ phổ biến nhất của bạn. Tài khoản người dùng mới cũng nên được tạo cho bất kỳ người dùng nào khác sẽ sử dụng máy chủ của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể cho những người sử dụng quyền root khi cần thiết thông qua lệnh sudo.

Tạo một Người dùng mới trên Ubuntu 16.04

Trước tiên, bạn cần phải kết nối với máy chủ của bạn như là người sử dụng gốc thông qua SSH.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể tạo một người dùng mới với lệnh adduser . Để thêm một người dùng được gọi là “tom”, bạn có thể gõ lệnh sau trong dòng lệnh của bạn:

adduser tom

Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi bổ sung.
Trước hết, bạn cần nhập và xác nhận mật khẩu cho người dùng này.
Sau đó, bạn sẽ được hỏi thêm một số thông tin về người sử dụng, như tên đầy đủ, số phòng, số điện thoại công việc, số điện thoại nhà và số khác. Thông tin này là tùy chọn và bạn chỉ cần nhấn ENTER mỗi câu hỏi để bỏ qua nó.

Khi kết thúc, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận về tất cả thông tin bạn đã nhập cho đến thời điểm này. Nếu tất cả mọi thứ là chính xác chỉ cần nhấn Y và sau đó Enter.

Đây là đầu ra mà bạn sẽ nhận được, cho người dùng mới của chúng tôi được gọi là tom:

Adding user `tom' ...
Adding new group `tom' (1000) ...
Adding new user `tom' (1000) with group `tom' ...
Creating home directory `/home/tom' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for tom
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y

Với điều này, người dùng mới của bạn được gọi là “tom” đã được tạo thành công. Thư mục chính của nó cũng đã được tạo ở vị trí sau trên máy chủ của bạn: / home / tom.

Xóa một Người dùng trên Ubuntu 16.04

Khi chúng ta không còn cần một người dùng cụ thể, chúng ta có thể xóa nó bằng lệnh deluser .

Giả sử chúng ta muốn xóa người dùng “tom”. Bạn có thể chạy lệnh sau để thực hiện việc này:

deluser tom

Tuy nhiên, điều này sẽ không xóa thư mục chính của người dùng. Nếu bạn muốn xóa thư mục chính của người dùng, bạn nên chạy lệnh sau:

deluser --remove-home tom

Và người dùng đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Đây là tất cả những gì bạn cần biết khi tạo và xóa một người dùng trên Ubuntu 16.04 .

PS . Nếu bạn thích bài đăng này về cách tạo và xóa một người dùng trên Ubuntu 16.04, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc chỉ để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn bạn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *