Làm thế nào để tìm được các file kích thước lớn trong Linux?

Làm thế nào để tìm được các file kích thước lớn trong Linux?

Trong hướng dẫn hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tìm các file kích thước lớn trong Linux. Một trong những điều phổ biến nhất bạn sẽ làm với tư cách là quản trị viên hệ thống Linux là tìm kiếm các tệp lớn không cần thiết mà tiêu tốn không gian đĩa và loại bỏ chúng để giải phóng không gian cho các ứng dụng thực sự cần nó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và tìm ra cách chúng ta có thể tìm thấy, những tệp lớn trong Linux.

Tìm thư mục và tệp tin lớn nhất trong Linux

Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy các thư mục và tập tin lớn nhất trong linux, thực hiện lệnh sau để tìm 10 thư mục và tệp tin lớn nhất trên máy chủ Linux của bạn:

# du -ah /* 2>/dev/null | sort -rh | head -n 10

Đầu ra sẽ hiển thị cho bạn các thư mục và tệp tin lớn nhất:

3.2G /backup
 1.3G /usr
 1.1G /var
 922M /home
 713M /var/lib
 584M /odoo
 580M /usr/lib
 579M /odoo/odoo-server
 501M /home/largefile3
 404M /odoo/odoo-server/addons

Tìm các thư mục lớn nhất trên Linux

Lệnh này có thể khá hữu ích khi bạn cần kiểm tra kích thước của các thư mục trong phân vùng gốc để biết ý tưởng sử dụng không gian trên máy chủ của bạn bằng cách sử dụng lệnh sau bạn có thể tìm thấy 10 thư mục lớn nhất trong thư mục gốc vách ngăn:

# du -sh /*/ 2>/dev/null | sort -rh | head -n 10

Đầu ra sẽ hiển thị cho bạn các thư mục lớn nhất:

3.2G /backup
 1.3G /usr/
 1.1G /var/
 922M /home/
 584M /odoo/
 135M /opt/
 43M /lib/
 40M /run/
 30M /root/
 10M /bin/

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh dưới đây để kiểm tra kích thước của các thư mục con của một thư mục nào đó, trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng thư mục ‘var’:

# find /var/* -type d -exec du -sh {} 2>/dev/null + | sort -rh | head -n 10

Đầu ra nên liệt kê các thư mục con của thư mục ‘var’:

713M /var/lib
 357M /var/cache
 40M /var/www
 3.1M /var/log
 124K /var/spool
 52K /var/backups
 20K /var/mail
 12K /var/tmp
 4.0K /var/opt
 4.0K /var/local

Tìm các tệp tin lớn nhất trên Linux

Đôi khi bạn có thể muốn tìm các tệp lớn, đặc biệt là các tệp nhật ký lớn có thể lấp đầy máy chủ của bạn khá nhanh chóng, sử dụng lệnh sau đây bạn có thể tìm thấy 10 tệp tin lớn nhất trên máy chủ của mình:

# find / -type f -exec du -sh {} 2>/dev/null + | sort -rh | head -n 10

Đầu ra sẽ hiển thị cho bạn các tệp lớn nhất:

501M /home/largefile3
 257M /home/largefile2
 121M /home/largefile1
 111M /odoo/odoo-server/.git/objects/pack/pack-dcf71f4c259beb18e9784d3b4a00a45e1f2a8382.pack
 111M /backup/odoo/odoo-server/.git/objects/pack/pack-dcf71f4c259beb18e9784d3b4a00a45e1f2a8382.pack
 101M /var/lib/mongodb/journal/WiredTigerPreplog.0000000002
 101M /var/lib/mongodb/journal/WiredTigerPreplog.0000000001
 100M /backup/var/lib/mongodb/journal/WiredTigerPreplog.0000000002
 100M /backup/var/lib/mongodb/journal/WiredTigerPreplog.0000000001
 77M /var/lib/mysql/ibdata1

Tìm các tệp lớn nhất với một tiện ích mở rộng cụ thể trong Linux

Nếu bạn đang tìm kiếm các tệp lớn của một phần mở rộng cụ thể, bạn có thể tìm thấy 10 tệp lớn nhất bằng phần mở rộng của chúng bằng lệnh sau, chúng ta sẽ sử dụng phần mở rộng ‘deb’ trong trường hợp này:

# find / -type f -iname "*.deb" -exec du -sh {} + | sort -rh | head -10

Đầu ra sẽ hiển thị cho bạn các tệp lớn nhất có chứa tiện ích mở rộng mà chúng tôi cung cấp:

31M /var/cache/apt/archives/mongodb-org-tools_3.2.14_amd64.deb
 31M /backup/var/cache/apt/archives/mongodb-org-tools_3.2.14_amd64.deb
 27M /var/cache/apt/archives/libpython2.7-dev_2.7.12-1ubuntu0~16.04.1_amd64.deb
 27M /backup/var/cache/apt/archives/libpython2.7-dev_2.7.12-1ubuntu0~16.04.1_amd64.deb
 14M /opt/wkhtmltox-0.12.1_linux-trusty-amd64.deb
 14M /backup/opt/wkhtmltox-0.12.1_linux-trusty-amd64.deb
 9.6M /var/cache/apt/archives/mongodb-org-server_3.2.14_amd64.deb
 9.6M /backup/var/cache/apt/archives/mongodb-org-server_3.2.14_amd64.deb
 8.0M /var/cache/apt/archives/g++-5_5.4.0-6ubuntu1~16.04.4_amd64.deb
 8.0M /backup/var/cache/apt/archives/g++-5_5.4.0-6ubuntu1~16.04.4_amd64.deb

PS. Nếu bạn thích bài viết này về cách tìm các tệp lớn trong Linux, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc chỉ để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết

Author Image
Hoàng Tùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *