Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux

0

Một số câu lệnh để các bạn có thể kiểm tra thông số cấu hình của VPS Linux

Lệnh kiểm tra CPU:

cat /proc/cpuinfo

Lệnh theo dõi CPU:

top -c

Lệnh kiểm tra hệ điều hành:

uname -a

Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành (CentOS)

cat /etc/redhat-release

Lệnh kiểm tra Ram:

free -m

Lệnh kiểm tra HDD:

df -h

Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi (I/O) HDD (thay 1024k theo dung lượng bạn muốn)

dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1024k conv=fdatasync

Lệnh kiểm tra CPU, RAM, test speed và IO

wget freevps.us/downloads/bench.sh -O - -o /dev/null|bash

Để kiểm tra tốc độ Network, các bạn có thể sử dụng công cụ Speedtest.

Xem thêm: ten mien, tra cuu ten mien, vps, hosting gia re

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *