Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux

Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux

Một số câu lệnh để các bạn có thể kiểm tra thông số cấu hình của VPS Linux

Lệnh kiểm tra CPU:

cat /proc/cpuinfo

Lệnh theo dõi CPU:

top -c

Lệnh kiểm tra hệ điều hành:

uname -a

Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành (CentOS)

cat /etc/redhat-release

Lệnh kiểm tra Ram:

free -m

Lệnh kiểm tra HDD:

df -h

Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi (I/O) HDD (thay 1024k theo dung lượng bạn muốn)

dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1024k conv=fdatasync

Lệnh kiểm tra CPU, RAM, test speed và IO

wget freevps.us/downloads/bench.sh -O - -o /dev/null|bash

Để kiểm tra tốc độ Network, các bạn có thể sử dụng công cụ Speedtest.

Xem thêm: ten mien, tra cuu ten mien, vps, hosting gia re

Author Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *