Máy chủ ảo – tìm hiểu chuyên sâu

Máy chủ ảo – tìm hiểu chuyên sâu

 

 

1. Một máy chủ ảo là gì?

Một máy chủ ảo có thể được định nghĩa là một máy chủ web mà chia sẻ tài nguyên máy tính với các máy chủ ảo khác.

Hàng chục máy chủ ảo có thể cùng nằm trên cùng một máy tính mà không ảnh hưởng đến hiệu suất, nhưng điều này có thể phụ thuộc vào khối lượng công việc. Máy ảo có thể được bán dưới dạng dịch vụ và có giá thấp hơn nhiều so với một máy chủ vật lý mặc dù đang được chức năng tương đương với một máy chủ vật lý chuyên dụng.

Máy chủ ảo được tạo ra dễ dàng và cấu hình cũng đơn giản hơn nhiều so với một máy chủ chuyên dụng và hiệu suất có thể bằng hoặc ít hơn dựa trên khối lượng công việc trên cùng một phần cứng.

2. Các loại khác nhau của máy chủ ảo là gì?

Các loại máy chủ ảo khác nhau
Các loại máy chủ ảo khác nhau

Có một vài phiên bản khác nhau của ảo hóa. Bạn có thể xem ở dưới:

  •  Một loại ảo hóa tập trung vào hệ điều hành. Điều này có nghĩa hệ điều hành của máy tính được chuyển đến một môi trường ảo và được lưu trữ trên một máy chủ. Các hệ điều hành bao gồm một phiên bản trên máy chủ vật lý và bản sao của nó cho mỗi máy chủ ảo được cung cấp cho người dùng khác nhau.
  • Một loại ảo hóa là máy chủ ảo hóa, trong đó di chuyển toàn bộ máy chủ vật lý vào môi trường ảo. Thay vì chỉ hệ điều hành, phương pháp ảo hóa này có thể mô phỏng một máy chủ vật lý và giúp giảm số lượng máy chủ cần phải được sử dụng. máy chủ ảo cũng có thể được sử dụng để lưu hoặc kết hợp nhiều phần cứng vật lý thành một môi trường lưu trữ ảo hóa duy nhất. ảo hóa này còn được gọi là lưu trữ đám mây và có thể được công khai.
  • Loại cuối cùng là ảo hóa phần cứng. Nó hoạt động như một máy thật và thường là một máy tính với một hệ điều hành. Phần mềm này vẫn còn trên máy vật lý và được tách ra khỏi tài nguyên phần cứng.

3. Sử dụng máy chủ ảo cho nhiều mục đích khác nhau

Máy chủ ảo có thể chứng minh hữu ích như một công cụ để giảm chi phí và tạo ra sử dụng hiệu quả hơn, nhưng chức năng của chúng có thể phụ thuộc vào sở thích của người dùng. Một số máy chủ ảo có thể được sử dụng chủ yếu để thử nghiệm và phát triển các ứng dụng máy chủ.

Một công ty có thể tạo ra một thư viện các máy ảo trong các cấu hình máy chủ khác nhau mà không cần phải dành một máy tính vật lý cho mỗi cấu hình. Đây là sự hữu ích để thử nghiệm phần mềm trong các cấu hình nhất định trước khi triển khai chúng. máy chủ ảo cũng có thể hữu ích trong việc củng cố số lượng máy chủ một doanh nghiệp sử dụng.

Bài viết hữu ích cho bạn: Các mẹo bảo mật cơ bản cho VPS

 

Author Image
Ngô Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *