Hướng dẫn cài đặt Joomla trên VPS Ubuntu 18.04 với Nginx

Hướng dẫn cài đặt Joomla trên VPS Ubuntu 18.04 với Nginx

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Joomla trên VPS Ubuntu 18.04 với MySQL , PHP -FPM 7.2 và Nginx . Joomla là một hệ thống quản lý nội dung miễn phí và nguồn mở (CMS) để xuất bản nội dung web được viết bằng PHP. Joomla là một trong những CMS phổ biến nhất và nó được […]

Read More
Hướng dẫn cài đặt GlassFish trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt GlassFish trên CentOS 7

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quá trình cài đặt GlassFish trên  VPS CentOS 7. GlassFish là một máy chủ ứng dụng Java EE hoàn chỉnh, bao gồm một bộ chứa EJB và tất cả các tính năng khác của ngăn xếp này. GlassFish là phần mềm miễn phí , được cấp phép kép theo hai giấy phép phần […]

Read More
Hướng dẫn cài đặt NodeBB trên Ubuntu 18.04

Hướng dẫn cài đặt NodeBB trên Ubuntu 18.04

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn  cách cài đặt  NodeBB  trên VPS Ubuntu 18.04 . NodeBB là một phần mềm diễn đàn nguồn mở chạy trên nền tảng Node.js miễn phí và dễ sử dụng. Nó là phần mềm hợp lý để xây dựng một diễn đàn cộng đồng, thảo luận hoặc bảng thông báo. NodeBB sử dụng các plugin web […]

Read More