Hướng dẫn cài đặt Joomla trên VPS Ubuntu 18.04 với Nginx

Hướng dẫn cài đặt Joomla trên VPS Ubuntu 18.04 với Nginx

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Joomla trên VPS Ubuntu 18.04 với MySQL , PHP -FPM 7.2 và Nginx . Joomla là một hệ thống quản lý nội dung miễn phí và nguồn mở (CMS) để xuất bản nội dung web được viết bằng PHP. Joomla là một trong những CMS phổ biến nhất và nó được […]

Read More