Hướng dẫn cài đặt phần mềm OpenMeetings trên máy chủ Ubuntu 18.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt phần mềm OpenMeetings trên máy chủ Ubuntu 18.04 LTS

OpenMeetings là một ứng dụng dựa trên web miễn phí và nguồn mở được viết bằng Java, có thể được sử dụng để trình bày, đào tạo trực tuyến, hội thảo web, chỉnh sửa tài liệu và chia sẻ máy tính để bàn của người dùng. Openmeetings cung cấp hội nghị video, nhắn tin tức […]

Read More