Hướng dẫn cài đặt và sử dụng logrotate để quản lý file log trên Ubuntu 18.04

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng logrotate để quản lý file log trên Ubuntu 18.04

Các file log là flie quan trọng nhất đối với bảo mật hệ thống Linux. công cụ logrotate được thiết kế đặc biệt để đơn giản hóa việc quản lý các tệp nhật ký trên một hệ thống Linux cho phép tự động xoay, nén, loại bỏ và gửi các tệp nhật ký. Bạn có thể dễ […]

Read More