Uptime của hosting là gì? Làm thế nào để đảm bảo thời gian uptime?

Uptime của hosting là gì? Làm thế nào để đảm bảo thời gian uptime?

Thời gian hoạt động (uptime) là thước đo của thời gian hoạt động mà không bị gián đoạn của một hệ thống hosting. Thời gian hoạt động tốt nhất là 100% (tức là không có thời gian chết) nhưng thực sự để đạt được điều này là vô cùng khó khăn. Tại sao uptime lại quan […]

Read More