Hướng dẫn cách reset mật khẩu tài khoản quản trị WordPress bằng MySQL Command Prompt

Hướng dẫn cách reset mật khẩu tài khoản quản trị WordPress bằng MySQL Command Prompt

Bạn đã bao giờ quên mật khẩu quản trị WordPress của mình và không có quyền truy cập vào tài khoản e-mail của bạn hoặc chưa định cấu hình tài khoản e-mail của mình đúng trong WordPress? Đừng sợ, bởi vì trong hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ học cách đặt lại mật khẩu quản […]

Read More
Hướng dẫn cách cách tạo một người dùng sudo trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cách cách tạo một người dùng sudo trên Ubuntu 16.04

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo người dùng sudo trên Ubuntu 16.04. Sudo là một chương trình dựa trên Linux cho phép những người dùng được đặc quyền thực hiện các lệnh cụ thể như người quản trị hệ thống hoặc người dùng hệ thống khác. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho […]

Read More