Tìm hiểu về giao thức mạng SSH, Telnet

Tìm hiểu về giao thức mạng SSH, Telnet

Để tăng tính bảo mật của mạng internet, các máy chủ hiện được hỗ trợ các kết nối Secure Shell (SSH). SSH là một hệ thống vỏ an toàn; nó mã hóa dữ liệu giữa máy khách và máy chủ. Điều này trái ngược với telnet (hoặc FTP, hoặc hầu hết các dịch vụ khác), gửi thông tin bằng văn bản thuần túy. SSH mã hóa tất cả lưu lượng truy cập, bao gồm mật khẩu, văn bản đánh máy, đồ hoạ X, v.v. Nó thay thế cho những giao thức cũ như telnet và rsh.

Fix lỗi kết nối SSH tới VPS chậm

Khắc phục lỗi cập nhật WordPress trên VPS build PHP CLl

 

tìm hiểu về SSH

Một số máy chủ đã được nâng cấp lên SSH2. Nếu bạn gặp sự cố kết nối qua SSH, hãy thử sửa đổi cài đặt phiên để kết nối qua giao thức SSH2 với mã hoá 3DES.

Để kết nối qua SSH, bạn sẽ phải cài đặt một máy khách SSH trên máy tính của mình. Máy khách telnet tiêu chuẩn Windows và hầu hết các khách hàng telnet cũ của bên thứ ba không cung cấp khả năng SSH. Chúng tôi khuyến nghị các người dùng SSH sau đây:

  • Putty cho Windows
  • NiftySSH cho Mactintosh

Các khách hàng khác Windows, Mac và các hệ điều hành khác được liệt kê tại http://www.openssh.com.

Telnet là gì?

Telnet là một trong những giao thức mạng đầu tiên được xây dựng bởi những người quản trị Internet để có thể chia sẻ các nguồn lực một cách dễ dàng.

Telnet là phương tiện để kết nối trực tiếp với không gian web của bạn trên máy chủ. Điều này có nghĩa là chỉ từ máy tính ở nhà hoặc nơi làm việc, có thể đăng nhập vào vps hosting của bạn trên máy chủ của chúng tôi và sử dụng các chương trình phần mềm hoặc các tệp dữ liệu nằm ở đó. Một cách đơn giản để hình dung điều này là bạn có thể sử dụng các chương trình nằm trên máy chủ đó thông mà không cần phải đến tận nơi cài đặt máy chủ

Tôi có thể làm gì trong Telnet?

Tương tự như Windows DOS, bạn có thể gõ lệnh (yes, TYPE in commands – không được kích hoạt ở đây) để thực hiện các chức năng cụ thể. Các lệnh được sử dụng phổ biến nhất đều rất đơn giản và dễ nhớ. Có một số chức năng mà bạn có thể muốn thực hiện trong telnet, chẳng hạn như untarring (unzipping) các tập tin, di chuyển toàn bộ thư mục từ một địa điểm khác, xóa các tập tin hoặc toàn bộ thư mục, vv

Dưới đây là một số chương trình có sẵn cho bạn trong telnet:

pine – một chương trình email mạnh hơn
ftp – để FTP vào các trang web khác
telnet – để telnet đến các trang web khác
pico – trình soạn thảo văn bản dễ sử dụng

Nói chung, Telnet cung cấp môi trường POSIX khá hoàn chỉnh. Bạn truy cập vào các chương trình này bằng cách gõ tên của họ và sau đó làm theo các lệnh liên quan đến mỗi chương trình. Nếu bạn cần trợ giúp với bất kỳ chương trình nào, tại dấu nhắc trình bao, gõ  tên của chương trình. Nếu vấn đề của bạn không biết tên của chương trình, {subject} (ví dụ như apropos mail).

Tôi có phải sử dụng Telnet không?

Hầu hết các chức năng bạn có thể thực hiện trong telnet, bạn cũng có thể thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ khác. Ví dụ, bạn có thể chỉnh sửa mail lists của bạn, redirect file, và các quyền truy cập trong telnet hoặc từ bảng điều khiển WebControl của bạn. Đó là sự lựa chọn của bạn – chỉ cần sử dụng những gì bạn cảm thấy thoải mái.

 

Một số lệnh UNIX cơ bản
Dưới đây là một số lệnh cơ bản sẽ giúp bạn làm quen với môi trường UNIX:

ls: Liệt kê nội dung trong thư mục của bạn.
ls -a: Liệt kê tất cả các tệp trong thư mục, bao gồm tệp ẩn (tệp ẩn bắt đầu bằng “.” (ví dụ: .htaccess.)
cd: Thay đổi thư mục. Ví dụ: để di chuyển từ thư mục “root” hoặc “home” vào thư mục “www” của bạn, gõ lệnh, cd www; để di chuyển lên một cấp độ (ví dụ: từ thư mục “www” của bạn về thư mục “gốc” của bạn), gõ cd …
cp: Sao chép một tập tin. Cú pháp là cp <sourcefile> <destinationfile>.
mv: Di chuyển một tập tin, hoặc đổi tên một tập tin. Cú pháp là mv <source> <target>.
rm: Hủy bỏ, hoặc xóa, một tập tin. Cú pháp là rm <filename>.

LƯU Ý: Sử dụng lệnh này cẩn thận bởi không có lệnh UNDO trong UNIX.
mkdir: Tạo ra một thư mục. Cách sử dụng là mkdir <directoryname>.
rmdir: Hủy bỏ hoặc xóa một thư mục. Cú pháp: rmdir <directoryname>.
pwd: Trả về đường dẫn hệ thống vào thư mục hiện hành. Không chỉ hữu ích khi bạn bị mất, nhưng khi bạn cần đúng đường dẫn hệ thống cho các tệp CGI, v.v.

Author Image
Hoàng Tùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *