Hướng dẫn cách cài đặt PHP 7.2 trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cách cài đặt PHP 7.2 trên Ubuntu 16.04

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt PHP 7.2 trên Ubuntu 16.04. PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ mã nguồn mở được thiết kế chủ yếu để tạo ra các trang web tương tác động. PHP là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất và nó có sẵn miễn phí để phân phối lại và sửa đổi. PHP có thể chạy trên hầu hết các máy chủ web (ví dụ: Nginx, Apache) và mọi nền tảng hệ điều hành (Linux, Mac OS, Windows). PHP 7.2 đã được chính thức phát hành vào năm ngoái, bổ sung các tính năng và chức năng mới và được cải tiến, cho phép các nhà phát triển viết mã tốt hơn.

Yêu cầu:

  • Với mục đích của hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng một VPS Ubuntu. Ubuntu 16.04 VPS của chúng tôi đã được cài đặt sẵn với một LAMP stack đầy đủ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vẫn đi qua tất cả các bước cần thiết và chỉ cho bạn cách cài đặt và cấu hình LAMP stack cho chính mình, trong trường hợp bạn đang thực hiện việc này trên một máy chủ sạch.
  • Truy cập root SSH đầy đủ hoặc người dùng có đặc quyền sudo cũng được yêu cầu.

Bước 1: Kết nối với máy chủ của bạn qua SSH và cập nhật gói hệ điều hành máy chủ của bạn

Trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta hãy kết nối với VPS của bạn thông qua SSH như là người dùng root và cập nhật các gói hệ điều hành Ubuntu của bạn lên phiên bản mới nhất có sẵn.

Để kết nối với máy chủ của bạn thông qua SSH làm người dùng root, sử dụng lệnh sau:

ssh root @ IP_ADDRESS -p PORT_NUMBER

Thay thế “IP_ADDRESS” và “PORT_NUMBER” bằng địa chỉ IP máy chủ thực của bạn và số cổng SSH.

Sau khi được đưa vào, hãy đảm bảo rằng các gói hệ điều hành máy chủ của bạn được cập nhật bằng cách chạy các lệnh sau:

apt-get update
apt-get upgrade

Bước 2: Cài đặt Máy chủ Web

Trong phần này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để cài đặt một máy chủ web trên VPS của bạn. Chúng tôi có thể cài đặt Apache hoặc nginx làm máy chủ web. Với mục đích của hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt máy chủ web Apache. Apache là một máy chủ web nhanh và an toàn và là một trong những máy chủ web phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Để cài đặt máy chủ web Apache, hãy chạy lệnh sau trên máy chủ của bạn:

apt-get install apache2

Sau khi cài đặt xong, bạn nên khởi động Apache:

systemctl start apache2

Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt Apache để tự khởi động khi khởi động máy chủ:

systemctl enable apache2

Để kiểm tra trạng thái của máy chủ web Apache và đảm bảo rằng nó đang chạy và chạy, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

systemctl status apache2

Để xác minh rằng Apache đang chạy, bạn cũng có thể mở trình duyệt web của bạn và nhập địa chỉ IP máy chủ của bạn, (ví dụ: http: // your_server_ip_address ). Nếu Apache được cài đặt thành công, bạn sẽ thấy trang chào đón mặc định của Apache.

Bước 3: Cài đặt PPA của Ondřej Surý

PHP 7.2 có thể được cài đặt bằng cách sử dụng PPA của Ondřej Surý, vì vậy hãy cài đặt các gói thuộc tính phần mềm-thuộc tính-phổ biến và phần mềm python-software-properties:

sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties

Sau đó, thêm ondrej PPA và cập nhật các nguồn của bạn:

sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

Bước 4: Cài đặt PHP 7.2

Cài đặt PHP 7.2 bằng cách sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get install php7.2 php7.2-cli php7.2-common

Bước 5: Tìm kiếm và cài đặt các phần mở rộng PHP 7.2 cụ thể

Nếu bạn muốn cài đặt một phần mở rộng PHP 7.2 cụ thể, bạn có thể tìm kiếm nếu nó có sẵn bằng cách sử dụng lệnh sau đây:

sudo apt search php7.2

Bước 7: Cài đặt các phần mở rộng PHP được sử dụng phổ biến nhất

Để cài đặt các phần mở rộng PHP thường được sử dụng nhất, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get install php7.2-curl php7.2-gd php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-intl php7.2-mysql php7.2-xml php7.2-zip

Bước 8: Kiểm tra cài đặt PHP

Sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản PHP được cài đặt trên máy chủ của bạn:

php -v

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

PHP 7.2.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: Aug 19 2018 07:16:12) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
 with Zend OPcache v7.2.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Bây giờ, PHP 7.2 đã được cài đặt trên máy chủ Ubuntu của bạn, và nếu chúng ta muốn thay đổi phiên bản PHP mặc định thành PHP 7.2 được sử dụng bởi máy chủ web, chúng ta cần tắt phiên bản PHP 7.0 cũ và kích hoạt phiên bản mới được cài đặt.

Vô hiệu hóa php 7.0

a2dismod php7.0

Bật php 7.2

a2enmod php7.2

Khởi động lại máy chủ web Apache để các thay đổi có hiệu lực:

systemctl restart apache2

Để kiểm tra cài đặt của bạn và kiểm tra xem các phần mở rộng của Apache, PHP và PHP có hoạt động đúng không, hãy tạo một tệp thông tin php mới:

vi /var/www/html/phpinfo.php

Thêm nội dung sau vào nó:

<? php phpinfo (); ?>

Mở tệp ‘phpinfo.php’ bằng trình duyệt web:

http: // <ip-address> /phpinfo.php hoặc http: // <your-domain.com> /phpinfo.php

và xem thông tin hiện tại về PHP trên máy chủ của bạn.

Đó là nó. Bạn đã cài đặt thành công PHP 7.2 trên máy chủ Ubuntu 16.04. Để biết thêm thông tin về PHP 7, vui lòng tham khảo tài liệu PHP chính thức  .

PS.  Nếu bạn thích bài viết này, về cách cài đặt PHP 7.2 trên máy chủ Ubuntu 16.04, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút bên dưới hoặc đơn giản là để lại nhận xét trong phần bình luận. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *