Cách sửa lỗi MySQL 1064

0

1. Lỗi MySQL 1064 là gì?

Lỗi MySQL 1064 là mã lỗi thường xuất hiện khi có một lỗi cú pháp trong một câu truy vấn SQL. Nó thường được hiển thị như sau:

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘your SQL query’ at line X

2. Nguyên nhân gây ra lỗi MySQL 1064?

 

  • Sai cú pháp SQL: Câu truy vấn không tuân theo cú pháp SQL đúng. Điều này có thể bao gồm việc thiếu từ khóa, sử dụng sai thứ tự, hoặc dấu phẩy không đúng cách.
  • Lỗi chính tả hoặc tên bảng/cột không tồn tại: Nếu bạn nhập sai tên bảng hoặc tên cột, MySQL sẽ không thể tìm thấy chúng và sẽ báo lỗi.
  • Lỗi trong giá trị đầu vào: Nếu bạn đang thêm hoặc cập nhật dữ liệu, giá trị bạn cố gắng nhập không đúng kiểu dữ liệu hoặc có lỗi.
  • Lỗi về độ dài câu truy vấn: Câu truy vấn quá dài và vượt quá giới hạn được đặt trong cài đặt MySQL.
  • Sử dụng từ khóa bị cấm: Có một số từ khóa hoặc cụm từ trong SQL bị cấm và không thể sử dụng.

 

3. Cách fix lỗi MySQL 1064

 

* Sử dụng danh từ riêng:

 

CREATE TABLE alter (first_day DATE, last_day DATE);

Cách khắc phục: CREATE TABLE `alter` (first_day DATE, last_day DATE);

* Dữ liệu bị mất:

SELECT * from students WHERE studentID = $id

Cách khắc phục: SELECT * from students WHERE studentID =

* Gõ nhầm lệnh:

UDPATE table1 SET id = 0;

Cách khắc phục:  UPDATE table1 SET id = 0;

* Lệnh lỗi thời:

CREATE TABLE t (i INT) TYPE = INNODB;

Cách khắc phục:

CREATE TABLE t (i INT) ENGINE = INNODB;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *