Bảo mật cho website lỗ hổng đang còn thiếu tại nhiều quốc gia

0

Thông thường kiểm thử an ninh web được thực hiện khi các tài liệu bị lộ ra. Nhưng ngày nay điều này không xảy ra. Kiểm thử an ninh Web có thể được thực hiện theo hai giai đoạn. Một là, chúng ta có thể tìm thấy các lỗ hổng bảo mật và có thể bảo vệ. Họ có thể là mục tiêu an ninh vào một lúc nào đó không thể tìm ra tất cả các sai sót.

Tường lửa được biết đến nhiều nhất vì mục đích bảo mật . Khi ứng dụng web được thực hiện, thì nó cần được phép truy cập tường lửa. Chỉ sau đó các ứng dụng web có thể được bảo vệ khỏi những sự tấn công. Trong nhiều ứng dụng, những tính năng tường lửa này được bật trong một khoảng thời gian và sau đó nó được tắt. Tại sao mọi người lại tắt nó đi? Mục đích của tường lửa không có gì khác ngoài việc bảo vệ website và tìm kiếm lỗ hổng

Ngăn chặn dịch vụ từ chối dịch vụ DDOS dò tìm cổng thậm chí có thể ngăn chặn kết nối hoặc thậm chí chặn các máy quét web và tất cả các theo dõi và quét các trang web sẽ được dừng lại. Nhiều người trong số họ sẽ vô hiệu hóa bảo mật, bởi vì nó sẽ giúp tối đa hóa hiệu quả. Quản lý và nhân viên bộ phận an ninh, sẽ phải mất công để bảo vệ trang web.

Ngày nay những lỗ hổng về an ninh là trường hợp gặp ở nhiều quốc gia. Nhiều tổ chức chính phủ đang có nhu cầu về an ninh. Cũng có rất nhiều lỗi bị khai thác và thất bại trong quá trình kiểm tra tính dễ bị tổn thương, do đó các phép quét còn lại khác có thể dừng lại ở giữa và cũng không thể tiếp tục các bài kiểm tra khác.

Giải pháp duy nhất để giao tiếp với người khác trong tương lai là đưa ra báo cáo. Báo cáo cần nêu rõ rằng các thử nghiệm cụ thể bị dừng lại và thất bại để các bài kiểm tra còn lại không thể thực hiện được. Vì vậy, bạn có thể đưa ra các khuyến nghị, nói rằng các cơ quan có thẩm quyền đặc biệt có thể thực hiện đánh giá đầy đủ và thích hợp web an ninh trong tương lai ngay sau đó.

Trước khi kiểm tra bất kỳ trang web nào, bạn nên hiểu hai câu hỏi khác nhau và cố gắng đưa ra quyết định. Các câu hỏi là, là bạn đang cố gắng kiểm tra các điều khiển bảo mật của bạn hoặc bạn đang thử kiểm tra lỗ hổng trong ứng dụng web của bạn. Bạn nên hiểu và quyết định loại kiểm tra bạn đang cố gắng làm.

Tôi đã thấy chúng trong hai email khác nhau, một là email lừa đảo và các email độc hại khác. Cả hai đều khác nhau ở điểm của người dùng cuối.

Trong quan điểm của tôi nếu xem, thử nghiệm bảo mật web là rất quan trọng. Nếu bạn kiểm tra sâu và phân tích toàn bộ trang web chỉ có bạn sẽ có thể tìm và sửa các lỗ hổng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *