Fix lỗi kết nối SSH tới VPS chậm

Fix lỗi kết nối SSH tới VPS chậm

Khi bạn kết nối SSH tới VPS/Server, mất khoảng từ 30 giây tới 2 phút mới tới được công đoạn nhập mật khẩu, chúng ta phải làm gì để rút ngắn thời gian này lại ? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó.

Vô hiệu hóa chức năng GSSAPI Authentication

Đăng nhập SSH vào VPS và edit /etc/ssh/sshd_config

Bạn có thể đăng nhập vào VPS bằng filezilla rồi edit bằng phần mềm edit text hoặc dùng command, edit trực tiếp trên SSH

sau đó chuyển

thành

Author Image

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *