Hướng dẫn cách cài đặt Redis trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cách cài đặt Redis trên Ubuntu 16.04

Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách cài đặt và cấu hình Redis trên Ubuntu 16.04. Redis là một hệ thống cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ chủ yếu được sử dụng làm cơ sở dữ liệu và bộ nhớ cache. Cài đặt Redis trên Ubuntu 16.04 là một công việc dễ dàng, chỉ cần làm theo các bước dưới đây và bạn nên cài đặt, cấu hình và sử dụng Redis trên Ubuntu 16.04.

1. Kết nối thông qua SSH

Kết nối với máy chủ Linux của bạn thông qua SSH , đồng bộ lại các tệp chỉ mục gói khỏi nguồn của họ và cài đặt phiên bản mới nhất của tất cả các gói hiện đang được cài đặt trên máy chủ của bạn bằng cách sử dụng các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

2. Cài đặt Redis trên Ubuntu 16.04

Cài đặt Redis trên Ubuntu VPS rất đơn giản. Chạy lệnh dưới đây để cài đặt Redis trên máy của bạn:

sudo apt-get install redis-server

Nếu bạn đang lập kế hoạch sử dụng Redis như một bộ nhớ cache đối tượng cho WordPress hoặc bất kỳ ứng dụng PHP- based nào khác , bạn cũng cần cài đặt gói sau:

sudo apt-get install php-redis

3. Cấu hình Redis như một bộ nhớ cache trên Ubuntu 16.04

Để cấu hình Redis như một bộ nhớ cache, bạn cần phải chỉnh sửa tệp /etc/redis/redis.conf. Chúng tôi sẽ sử dụng nanonhư là một trình soạn thảo văn bản cho mục đích này, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào mà bạn chọn.

sudo nano /etc/redis/redis.conf

Để cấu hình bộ nhớ tối đa cho Redis cũng như cách Redis sẽ chọn những gì để loại bỏ khi đạt tới bộ nhớ tối đa, hãy thêm các dòng sau vào cuối tập tin:

maxmemory 128mb
maxmemory-policy allkeys-lru

Trong ví dụ này, Redis sẽ loại bỏ bất kỳ khóa nào theo thuật toán LRU khi đạt đến 128mb bộ nhớ tối đa. Lưu và đóng tệp, sau đó khởi động lại dịch vụ Redis:

sudo systemctl restart redis-server.service

Tiếp theo, kích hoạt Redis trên hệ thống khởi động:

sudo systemctl enable redis-server.service

Bạn cũng cần phải khởi động lại dịch vụ Apache hoặc PHP-FPM để có được phần mở rộng php-redis được kích hoạt và sẵn sàng sử dụng trên máy chủ của bạn.

4. Sử dụng Redis trên Ubuntu 16.04

Để sử dụng Redis như một bộ nhớ cache đối tượng cho một ứng dụng dựa trên PHP như WordPress hoặc Magento, bạn sẽ cần một số cấu hình bổ sung. Ví dụ: nếu bạn thích sử dụng Redis với WordPress, bạn chỉ cần cài đặt plugin Redis Object Cache và điều chỉnh các tham số kết nối.

Khi plugin đã được kích hoạt và kết nối được thiết lập, bạn có thể sử dụng màn hình dòng lệnh Redis để xem sản lượng thời gian thực. Để bắt đầu màn hình dòng lệnh Redis, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

redis-cli monitor

Tại một số điểm, bạn có thể cần phải tẩy bộ nhớ cache Redis. Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng công cụ dòng lệnh Redis:

redis-cli

Khi bạn thấy dấu nhắc lệnh Redis, hãy chạy lệnh sau để xóa bộ nhớ cache:

flushall

Các tài liệu Redis là một cách tốt để bắt đầu học cách Redis làm việc cũng như làm thế nào để cấu hình nó cho các ứng dụng cụ thể của bạn.

PS. Nếu bạn thích bài đăng này, về cách cài đặt và cấu hình Redis trên Ubuntu 16.04, vui lòng chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút dưới đây hoặc chỉ cần để lại nhận xét trong phần nhận xét. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *