Cách biên dịch và cài đặt PHP 7.4 dưới dạng PHP-FPM & FastCGI cho ISPConfig 3 trên Ubuntu 18.04 LTS

Ubuntu 18.04 ra mắt kèm với PHP 7.2 là phiên bản PHP mặc định. Các phiên bản PHP chính không tương thích 100% với nhau, vì vậy một trang web có thể yêu cầu phiên bản PHP mới hơn hoặc cũ hơn để hoạt động. ISPConfig hỗ trợ nó sử dụng nhiều phiên bản PHP trên cùng […]

Read More
Hướng dẫn cài đặt Joomla trên VPS Ubuntu 18.04 với Nginx

Hướng dẫn cài đặt Joomla trên VPS Ubuntu 18.04 với Nginx

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Joomla trên VPS Ubuntu 18.04 với MySQL , PHP -FPM 7.2 và Nginx . Joomla là một hệ thống quản lý nội dung miễn phí và nguồn mở (CMS) để xuất bản nội dung web được viết bằng PHP. Joomla là một trong những CMS phổ biến nhất và nó được […]

Read More
Hướng dẫn cài đặt NodeBB trên Ubuntu 18.04

Hướng dẫn cài đặt NodeBB trên Ubuntu 18.04

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn  cách cài đặt  NodeBB  trên VPS Ubuntu 18.04 . NodeBB là một phần mềm diễn đàn nguồn mở chạy trên nền tảng Node.js miễn phí và dễ sử dụng. Nó là phần mềm hợp lý để xây dựng một diễn đàn cộng đồng, thảo luận hoặc bảng thông báo. NodeBB sử dụng các plugin web […]

Read More